VACANCY: Directeur / Leerkracht in Zimbabwe

Vacancy Summary

  • Sector: Education
  • Field of Expertise: Education
  • Work Experience: 3-5 years
  • Salary: USD 1000 - 2000
  • Benefits included: Flights
  • Type of employment: Part-time
  • Preferred Candidates: Only international jobseekers invited to apply
  • Posted on: Oct 22, 2019
  • Vacancy closing date: Dec 06, 2019

Job Description

De Nederlandse Taal- en Cultuurschool in Zimbabwe zoekt een directeur-leerkracht per begin Januari 2020 voor een periode van minimaal 18 maanden.

ALGEMENE INFORMATIE
De directeur/leerkracht verzorgt lessen in de Nederlandse taal en cultuur voor kleuter-, primair en middelbaar onderwijs. We hebben hiervoor een aantal leslokalen in ons eigen schoolgebouw, gelegen op het terrein van Harare International School.
De school heeft momenteel 8 leerlingen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar (7 lagere school and 1 middelbaar onderwijs) en 4 kleuters (tussen de 3,5 en 5 jaar). De leerlingen krijgen drie uur per week les; de kleuters twee. Doordat de groepen kinderen hebben van verschillende niveaus is gedifferentieerd werken zeer belangrijk. De lessen vinden plaats in de middagen van maandag tot en met vrijdag. Naast de reguliere lessen hebben we minimaal vier keer per jaar een cultuurmiddag voor de hele school. Deze cultuurmiddagen maken deel uit van het lesprogramma en vinden gewoonlijk plaats op vrijdag of in het weekend.
Naast het lesgeven, is de directeur/leerkracht verantwoordelijk voor de leiding van de school. Afhankelijk van het aantal leerlingen, heeft hij/zij naar verwachting een werkweek van ongeveer 18 uur. Tevens bestaat er een mogelijkheid privélessen te verzorgen voor buitenlanders die (tijdelijk) in Nederland gaan wonen. Het werven van cliënten voor privélessen is de eigen verantwoordelijkheid van de kandidaat, maar er bestaan mogelijkheden (onder andere) van het geven van privelessen aan studenten die via de Nederlandse Ambassade aan een uitwisselingsprogramma deelnemen.

VERBLIJF
Zimbabwe is een relatief veilig land, maar kent wel al jaren politieke en economische problemen. Bij expats staat Zimbabwe bekend om zijn prettige klimaat en woon- werkomstandigheden, maar voor de lokale bevolking is de huidige economische situatie vaak erg moeilijk.
De Nederlandse school ligt in een van de beter ontwikkelde buitenwijken van de stad (Mount Pleasant), op het terrein van de Harare International School – HIS (www.harare-international-school) en op loopafstand van diverse winkelcentra.
Zimbabwe is een dunbevolkt en groot land waar veel moois te zien is zoals de Victoria Falls en vele wildparken. De hoofdstad Harare heeft 2 miljoen inwoners. De stad beschikt over goede gezondheidszorg en scholing en heeft een variëteit aan winkels, restaurants en andere uitgaansmogelijkheden.

PROFIEL
We zoeken een enthousiaste docent(e), met Pabo-diploma, diploma onderwijzer(es) of met universitaire opleiding Nederlands met lager onderwijsbevoegdheid.
De kandidaat dient te beschikken over enige onderwijservaring en dient zeer zelfstandig te zijn. Tevens dient de kandidaat de Engelse taal te beheersen.
▪ Ervaring met het onderwijzen van Nederlands als tweede taal en/of bevoegdheid voor Nederlands middelbaar onderwijs is een pré.
▪ Goede organisatorische en sociale vaardigheden zijn zeer belangrijk.
▪ Ervaring met het leven en werken in een ontwikkelingsland is eveneens gewenst.
▪ Goed overweg kunnen met verschillende computer programma’s en on-line les systemen.
▪ Samen kunnen werken met Nederlandse scholen in the regio, om het bestaande les aanbod uit te breiden en te leren van de ervaringen van andere scholen.
▪ Ervaring met lesgeven aan kinderen met een leeruitdaging is een pré.
▪ Flexibele werk en leef houding. Ondanks dat de leefomstandigheden voor expats over het algemeen goed zijn, zijn er situaties waar basis voorzieningen niet altijd even goed werken.

OMVANG
In total ongeveer 18 uur per week.
Een totaal van 11 lesuren voor 4 lesgroepen (groep kleuters, groep 3/4, groep 5, groep 7/8 + brugklas) per lesweek. Bijkomend is er voor elke lesuur een ½ uur voorbereidings- en correctietijd voorzien. Het aantal directie-uren voor de school is vastgesteld op 2 uur per lesweek. Geplande periodieke vergaderingen met bestuursleden voor monitoring en rapportering zijn in de directie-uren meegerekend. Een lesweek wordt gedefinieerd als een week waarin de Nederlandse School lesgeeft. Er zijn minimaal 36 lesweken per jaar. Verder zijn er 18 uren per jaar weggelegd voor minstens 4 cultuurmiddagen.

FUNCTIE
De directeur/leerkracht heeft de volgende hoofdtaken:

Leerkracht:
• Voorbereiden en geven van de taal- en cultuurlessen;
• Schrijven van lesplannen;
• Afnemen en registreren van toetsen;
• Bijhouden van het digitale leerlingvolgsysteem;
• Voorbereiden en nakijken van huiswerk;
• Opstellen van rapporten;
• Houden van oudergesprekken;
• Coördineren van buitenschoolse culturele activiteiten.

Directeur:
• Toezien op handhaving van adequaat pedagogisch peil;
• Contact onderhouden met het bestuur inclusief bijwonen van bestuursvergaderingen;
• Onderhouden van contacten met andere NTC-scholen en onderwijsorganisaties;
• Opmaken van de schoolgids en schoolplan (in samenspraak met bestuur);
• Onderhouden van schoolmiddelen en de bibliotheek;
• Bijhouden van schooladministratie.

AANBOD
Het contract is voor een periode van 18 maanden; jaarlijkse verlengingen zijn mogelijk. De financiële vergoeding is gebaseerd op het lokale tarief van 13 EUR/uur. Naast de les- en voorbereidingsuren per week, wordt een vergoeding gegeven voor vergaderingen, directietaken en dergelijke. Daarnaast vergoedt de school één retourticket van Nederland naar Zimbabwe, en de kosten voor de werkvergunning. Het te verwachten salaris voor het 2020-2021 schooljaar is ongeveer 900 EUR per maand.

SOLLICITATIEPROCEDURE
Het schoolbestuur zal op basis van de ontvangen sollicitaties een eerste selectie maken. Vervolgens zullen email en telefonische sollicitatiegesprekken plaatsvinden. Enkel succesvolle kandidaten worden voor uiterlijk 30 november 2019 benaderd.

Are you interested in becoming a 'Directeur / Leerkracht in Zimbabwe'? Apply now at the top or bottom of our page.

Note: This is a job advertisement, applications will be forwarded to the employer for selection. JobnetAfrica believes all applicants should get feedback, good or bad, but are not further involved in the recruitment for this particular vacancy.